Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden taart.ah.nl

taart.ah.nl is een handelsnaam van Albert Heijn B.V. (KvK-nummer 35012085), Provincialeweg 11 te (1506 MA) Zaandam. Albert Heijn B.V. voert taart.ah.nl uit. Via taart.ah.nl worden producten door Albert Heijn B.V. aangeboden en is het mogelijk deze producten bij Albert Heijn B.V. te bestellen.

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van taart.ah.nl en op elke tot stand gekomen (koop)overeenkomst via taart.ah.nl en consument.

1.2 Eventueel door u gehanteerde algemene voorwaarden wijzen wij uitdrukkelijk af.

1.3 Wij kunnen deze algemene voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra deze online zijn aangepast en u een nieuwe bestelling bij ons plaatst.

2. Bestelling en website

2.1 Op alle online diensten en leveringen van taart.ah.nl is het privacybeleid van toepassing dat u kunt vinden op ah.nl/privacy.

2.2 Alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen een bij taart.ah.nl bestellingen plaatsen.

2.3 De informatie op de website van taart.ah.nl wordt van tijd tot tijd aangepast. Indien u fouten op de website aantreft, zouden wij het zeer op prijs stellen als u ons dat telefonisch meldt aan de klantenservice via 0800-0305. De klantenservice van Albert Heijn zorgt ervoor dat uw melding zo goed mogelijk wordt afgehandeld.

2.4 Wij zullen ons best doen om zoveel mogelijk te waarborgen dat de website virusvrij is, maar kunnen dat helaas niet garanderen. De website bevat links naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Wij kunnen echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

2.5 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze website, waaronder in elke geval maar niet uitsluitend logo's, de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Albert Heijn B.V., of bij aan haar gelieerde vennootschappen en/of bij diegene van wie zij een licentie verkregen heeft. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

3. De overeenkomst(en)

3.1 Door een bestelling te plaatsen via taart.ah.nl sluit u een koopovereenkomst met taart.ah.nl voor de aanschaf van de bestelde producten. Deze producten worden door u in de winkel afgerekend.

3.2 Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden taart.ah.nl niet.

3.3 Indien gebak tijdelijk niet leverbaar is zullen wij deze op de website blokkeren, zodat bestelling dan niet mogelijk is.

3.4 Indien u een afbeelding uploadt voor op de taart staat u er voor in dat de afbeelding geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Ook staat u er voor in dat eventueel afgebeelde personen toestemming hebben verleend voor het gebruik van hun portret. U vrijwaart Albert Heijn voor eventuele aanspraken dien ten gevolge.

3.5 Indien u een foto uploadt op de site, wordt aangegeven of de kwaliteit van de afbeelding voldoende is. De kwaliteit van de door u geüploade afbeelding is bepalend voor de afbeelding op de taart. Taart.ah.nl aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

3.6 Wij behouden ons het recht voor om bestellingen die wij in strijd achten met de goede smaak of het fatsoen om niet uit te leveren en om een maximum te verbinden aan de te bestellen hoeveelheden van bepaalde artikelen.

4. Bezorging

4.1 Voor bestellingen kunt u een specifieke afleverdag kiezen in de door u geselecteerde Albert Heijn.

4.2 Vanwege de bederfelijkheid van gebak, verzoeken wij u om uw bestelling op de door u geselecteerde afleverdag op te halen in de door uw geselecteerde Albert Heijn. Indien de bestelling niet voor sluitingstijd, en zonder bericht vanuit de klant over eventuele vertraging, is opgehaald zal de bestelling worden vernietigd. De eventuele kosten worden in dat geval niet vergoed.

4.3 Albert Heijn is niet aansprakelijk bij eventuele schade aan de bestelling gedurende transport van en naar de door uw gekozen Albert Heijn locatie.

5. Prijzen, bezorgkosten en betaling

5.1 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

5.2 De bestelling van de producten geschiedt online waarbij u de door u gewenste Albert Heijn (mits deze is aangesloten op de bestelservice) als afleverpunt kunt selecteren. De betaling van de bestelde producten geschiedt in de winkel.

6. Herroepingsrecht

6.1 Omdat het producten betreft:

a) die door taart.ah.nl tot stand zijn gebracht overeenkomstig uw specificaties en/of producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn (hieronder vallen in ieder geval de door taart.ah.nl tot stand gebrachte en geleverde taarten);

b) die snel kunnen bederven of verouderen (hieronder vallen in ieder geval het door AH taart.ah.nl geleverde gebak)
zijn de producten uitgesloten van het herroepingsrecht.

6.2 Indien u vragen of klachten heeft met betrekking tot schade aan het product of over de versheid kunt u contact opnemen met onze klantenservice, zie onder 7.

7. Klantenservice

7.1 Voor vragen, opmerkingen, suggesties en klachten kunt u terecht op ah.nl/klantenservice.

8. Geschillen

8.1 Op overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.